Wat is OBM?

OBM in een notendop

OBM staat voor Organizational Behavior Management, een wetenschappelijke benadering van gedragsverandering in organisaties. Het is wereldwijd de benaming voor de wetenschap die de in de gedragsanalyse ontdekte principes van gedragsverandering toepast in organisaties om prestaties te verhogen en het beste uit mensen te halen.

In feite brengt het sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw de gedragswetenschap en bedrijfskunde bij elkaar in een protocollaire aanpak voor prestatieverbetering. Het wordt door OBM-professionals ook wel eens “De Wetenschap van Succes” genoemd. Dit, omdat OBM wereldwijd al honderden keren in diverse omstandigheden de prestaties van organisaties aantoonbaar heeft geoptimaliseerd.

In OBM wordt gedrag meetbaar gemaakt. Het is een Evidence Based, feitengedreven methodiek. De basis daarbij is een positieve aanpak waarin gewenst organisatiegedrag zoveel mogelijk versterkt wordt. De focus ligt dan vooral op het letten op wat er al goed gaat, in plaats van wat er verkeerd of nog niet goed genoeg gaat.

Wetenschap

OBM is een goed onderbouwde, wetenschappelijke benadering van gedragsverandering in organisaties. OBM maakt gedrag meetbaar. Meer achtergrond over deze “Wetenschap van Succes” leest u in de volgende items:

Achtergrond

Door de alsmaar toenemende wens tot het verhogen van prestaties is de noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties toegenomen. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid; het gedrag van medewerkers is lang niet altijd in lijn met de wensen van het management.

In Nederland heeft het leidinggevenden lang ontbroken aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om hier verandering in te brengen. Gelukkig heeft de Bedrijfskunde in de VS en daarbuiten niet stil gezeten en is in de afgelopen 40 jaar OBM tot een volwassen onderzoeksgebied ontwikkeld met een eigen, gerespecteerd Journal of OBM en een Evidence Based methodiek.

OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties.

Waar andere methoden vaak stoppen gaat OBM verder: Het legt de focus niet alleen op de te behalen of veranderen resultaten, maar ook op hoe die tot stand komen. Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag.

Kortom, het maakt gedrag meetbaar en mede daardoor beter beïnvloedbaar. Tevens sluit OBM prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s en -methodieken, zoals Agile, DevOps, Lean, Six Sigma, ITIL, etc.

Daarnaast wordt OBM sinds enkele jaren ook al aan diverse universiteiten en hogescholen over de hele wereld in diverse studies opgenomen.

Bedrijfskundig protocol

De bedrijfskunde heeft niet stilgezeten in de afgelopen jaren. Inmiddels is dit vakgebied sterk verweven geraakt met psychologie en de gedragswetenschappen. Door de jaren heen is op basis van wetenschappelijk onderzoek een protocol opgebouwd met de essentiële onderdelen van een goede gedragsinterventie. Een stappenplan voor succes, zo u wilt. Dit stappenplan is geïntegreerd in één van onze producten, de OBM Optimizer.

OBM in Nederland

OBM is ruim 10 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. Maar de wetenschap heeft er al langere tijd een warme belangstelling voor getoond en in 2009 promoveerde Dr. Marius Rietdijk op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sindsdien ging het snel: in 2010 werd de basis gelegd voor een onderzoeksinstituut op dit gebied aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU. In 2011 werd formeel ADRIBA gelanceerd. Sindsdien hebben al honderden studenten en deelnemers uit het bedrijfsleven kennisgemaakt met OBM en zijn er ook al honderden professionals in gecertificeerd.

Deze managers en consultants hebben sindsdien bij vele organisaties OBM toegepast en prestaties aantoonbaar geoptimaliseerd.

Praktijk

Niets is zo praktisch als een goede theorie

Zo zei de bekende organisatiepsycholoog Kurt Lewin. Als grondlegger van de Action Research “(…) streefde Lewin naar een samenwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.

Volgens hem kwam wetenschappelijke kennis het best tot stand door het verenigen van de inspanningen van de academicus en de ‘practitioner’” (Bron: Wikipedia). OBM past in die traditie en het is als wetenschap vooral gegroeid door de veelvuldige toepassing daarvan.

Toepassingsgebieden

OBM is al op vele terreinen met succes toegepast, in zowel de VS, Azië als Europa. Denk bijvoorbeeld aan:

Customer Sevice
 • Verbeterde Customer Service scores
 • Toegenomen tijdigheid van zendingen
 • Verbeterde responstijden
Transport & Logistiek
 • Toegenomen brandstof-efficiëntie
 • Verbeterde accuratesse van voorraadopslag
 • Verbeterde efficiëntie in aantal pallet-bewegingen
Bouwkunde & Ingenieurswerk
 • Toegenomen engineering efficiency
 • Toegenomen percentage fout-vrije tekeningen
 • Toegenomen percentage van tijdig behaalde mijlpalen
Informatie Management & ICT
 • Toegenomen aantal programma’s dat tijdig en binnen budget wordt opgeleverd
 • Daling papierkosten
 • Verbetering van interne klanttevredenheid
Productie
 • Toegenomen aantal geproduceerde eenheden per uur
 • Verbeterde voorraadbeheersing
 • Verbeterde veiligheid (lagere verzekeringspremies)
Research & Development
 • Toegenomen aantal verbeterideeën
 • Afname aantal ontwerp-revisies per geaccepteerd ontwerp
 • Verbeterde budget-performance
Veiligheid
 • Toename van aantal mensen dat juiste beschermingsmiddelen draagt op juiste plek op juiste moment
 • Toename van orde en netheid (lager ‘struikelgevaar’)
 • Toename van meldingen van onveilige situaties
Verkoop
 • Toename verkoopcijfers
 • Toename aantal doorverwijzingen
 • Verbeterde conversieratio’s
Leveranciersprestaties
 • Toegenomen percentage tijdige leveranties
 • Verbeterde responstijden voor het vervangen van defecte onderdelen

Nederlandse voorbeelden

Nederlandse interventies met aantoonbaar positief effect hebben plaatsgevonden in sectoren als: Industrie, Zakelijke dienstverlening, Bank- en Verzekeringswezen, ICT, Zorg, Publieke sector (zowel Rijksoverheid als gemeenten), Bouw, etc.

Voorbeelden uit het bedrijfsleven

Enkele concrete voorbeelden van succesvolle interventies met OBM in Nederland zijn beschikbaar gesteld door het wetenschappelijk instituut ADRIBA van de VU in Amsterdam.

Logo Adriba

Als voorbeeld kun je hier de case ‘ICT Servicedesk van ziek naar beter’ direct downloaden van de website van ADRIBA.

Meer voorbeelden? Klik op een titel om de samenvatting bij ADRIBA aan te vragen.

 • Projecten op tijd afsluiten: minder faalkosten, meer positieve energie
  Wat is er nodig om de projecten die Kenter bij klanten realiseert, binnen 30 dagen i.p.v. 73 dagen na oplevering echt af te kunnen sluiten?
 • Productie en Veiligheid: Ideale relatie of lasting huwelijk?
  Hoe kan het middenkader in de hectiek van een drukke productiehal de balans bewaren tussen goede resultaten en veilig werken? Lees hoe in vier maanden tijd het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in een metaalbewerkingsbedrijf verhoogd is van 52% naar 93%.
 • Synergetisch werken
  Vanwege een grote variatie in het aantal palletbewegingen per medewerker per dag wisselt de productiviteit in dit distributiecentrum te veel. Hoe verhoog je de productie zonder dat de veiligheid en kwaliteit daaronder lijden? 
 • Kwaliteitsverbetering in de Industrie
  In de automobielindustrie is kwaliteit van het allerhoogste belang. Maar wat als die kwaliteit achterblijft bij de norm, mede door het gedrag van de kwaliteitsinspecteurs zelf?
 • Continu verbeteren als goede gewoonte
  Door hardnekkige patronen in o.a. de leidinggevende stijl, komt het aandragen en uitvoeren van verbeterideeën bij deze toezichthouder maar beperkt van de grond. Hoe kan men de investering in Lean beter laten renderen?
 • Reductie van werkvoorraad
  Bij een landelijke verzekeraar zijn de werkvoorraden niet onder controle. Hierdoor wacht de klant lang op informatie, maar het levert ook extra werk op doordat klanten tussentijds bellen over de status van hun verzoek. De sfeer is zoek en iedereen moet overwerken. Hoe kom je hier samen nog met plezier uit?
 • Kennisdeling bancaire projectorganisatie 
  In een bank wordt veel geld uitgegeven aan het professionaliseren van de projectorganisaties. Het aangeschafte systeem voor de projectdocumenten werd echter slecht gebruikt, waardoor tijd en informatie verloren ging. Hoe krijg je mensen zo ver dat ze werkelijk de juiste kennis delen op het juiste moment?